સાધનતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાધનતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સાધનવાળા હોવાપણું.