સાધનવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાધનવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    અમુક સાધન સાચું કે કાર્યકર છે એ માન્યતા.