સાધનસંપન્ન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાધનસંપન્ન

વિશેષણ

  • 1

    સાધનવાળું.

  • 2

    સંપત્તિવાળું; સમૃદ્ધ.