સાધનસમૃદ્ધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાધનસમૃદ્ધિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સાધનની વિપુલતા; સાધનસામગ્રીની છત.