સાધ્યતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાધ્યતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સાધ્ય હોવાપણું.