સાધિત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાધિત

વિશેષણ

મૂળ

सं.