સાંધો ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાંધો ખાવો

  • 1

    સફળતા મળવી.

  • 2

    મેળ બેસવો.