સાનમાં સમજાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાનમાં સમજાવવું

  • 1

    ઇશારાથી, થોડાકમાં સમજૂતી આપવી.