સાપે છછુંદર ગળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાપે છછુંદર ગળવું

  • 1

    ન ગળાય કે ન છોડાય એવી બેઉ બાજુની મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં મુકાઈ જવું.