ગુજરાતી માં સાફીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સાફી1સાફી2

સાફી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચલમ પીવાનો કપડાંનો કકડો.

મૂળ

अ.

ગુજરાતી માં સાફીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સાફી1સાફી2

સાફી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પતરાજી; બડાઈ (સાફી મારવી).

વિશેષણ

  • 1

    વળતર વગરનું.