સાફ કરી દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાફ કરી દેવું

  • 1

    ઉડાવી દેવું; પૂરું કરવું.

  • 2

    પાયમાલ કરી નાખવું.

  • 3

    મારી નાખવું.