ગુજરાતી

માં સાબુની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાબુ1સાબૂ2સાંબ3સાંબ4

સાબુ1

પુંલિંગ

 • 1

  ક્ષાર અને તેલની મેળવણીથી બનાવેલો મેલ કાપે તેવો પદાર્થ.

મૂળ

अ. साबून

ગુજરાતી

માં સાબુની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાબુ1સાબૂ2સાંબ3સાંબ4

સાબૂ2

પુંલિંગ

 • 1

  ક્ષાર અને તેલની મેળવણીથી બનાવેલો મેલ કાપે તેવો પદાર્થ.

મૂળ

अ. साबून

ગુજરાતી

માં સાબુની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાબુ1સાબૂ2સાંબ3સાંબ4

સાંબ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સાંબેલાની નીચલી લોખંડની ખોળી.

મૂળ

सं. शम्ब

ગુજરાતી

માં સાબુની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાબુ1સાબૂ2સાંબ3સાંબ4

સાંબ4

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  શિવ.

 • 2

  જાંબુવતીનો પુત્ર.

મૂળ

सं.