સાબુ પેટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાબુ પેટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સાબુ રાખવાની પેટી કે ડબી.

સાબૂ પેટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાબૂ પેટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સાબુ રાખવાની પેટી કે ડબી.