સામસામે આવી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સામસામે આવી જવું

  • 1

    (લડવા માટે) એકબીજાની સામે થઈ જવું.