સામાન્યજ્ઞાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સામાન્યજ્ઞાન

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ખાસ અમુક વિષયનું નહિ પણ સાધારણ જરૂરી એવા અનેક વિષયોનું સામાન્ય જ્ઞાન.