સામાં શિંગડાં માંડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સામાં શિંગડાં માંડવાં

  • 1

    લડવા તૈયાર થવું; સામા થવું.