સામે આંગળી થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સામે આંગળી થવી

  • 1

    નિંદાપાત્ર થવું.