સામું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સામું પડવું

  • 1

    વિરુદ્ધ પક્ષમાં જવું.