સામે મોઢે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સામે મોઢે

  • 1

    સામું મોં રાખીને; સામે આવીને.