સારણગાંઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સારણગાંઠ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પેઢામાં થતી (આંતરડાની) એક જાતની ગાંઠ.