ગુજરાતી

માં સારીપેઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સારીપેઠ1સારીપેઠે2

સારીપેઠ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ખૂબ; પુષ્કળ; સારી કે પૂરી રીતે.

મૂળ

સારું+પેઠે

ગુજરાતી

માં સારીપેઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સારીપેઠ1સારીપેઠે2

સારીપેઠે2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ખૂબ; પુષ્કળ; સારી કે પૂરી રીતે.

મૂળ

સારું+પેઠે