સારું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સારું કરવું

  • 1

    આ સારું છે-આ ખોટું છે, એની ખણખોદ કરવી; ઝટ પસંદ ન કરવું.