સારું કહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સારું કહેવું

  • 1

    ઠપકો આપવો.

  • 2

    નિંદા કરવી.