સાલ ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાલ ઘાલવું

  • 1

    નડતર પેદા કરવું; નડે એમ કરવું.

  • 2

    સાલ બેસાડવું.