સાલ ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાલ ચડવું

  • 1

    ગિલ્લીદંડામાં સામા પક્ષને દાવ આપવાનું રહેવું.