સાલ ટાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાલ ટાળવું

  • 1

    સાલ કાઢવું; આડખીલી દૂર કરવી.

  • 2

    કાસળ કાઢવું.