સાલ બેસાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાલ બેસાડવું

  • 1

    બરાબર સાંધો ગોઠવવો.