સાંસ્થાનિક સ્વરાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાંસ્થાનિક સ્વરાજ

પુંલિંગ

  • 1

    બ્રિટિશ સંસ્થાનોને મળતું સ્વરાજ; 'ડોમિનિયન સ્ટેટસ'.