સાસરવાસણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાસરવાસણી

વિશેષણ

  • 1

    સાસરામાં વસતી સ્ત્રી.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સાસરામાં વસતી સ્ત્રી.