ગુજરાતી

માં સાસોટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાસોટ1સાંસોટ2

સાસોટ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    શ્વાસભેર; હાંફતે હાંફતે.

મૂળ

'સાસ' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં સાસોટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાસોટ1સાંસોટ2

સાંસોટ2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    સોંસરું; સીધું.

મૂળ

શ્વાસ- प्रा. सास પરથી સિત્યાસી