સાસ ઉપડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાસ ઉપડવો

  • 1

    મરણ પૂર્વે ખૂબ જોરથી શ્વાસ ચાલવો.