સાસ કાઢી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાસ કાઢી નાખવો

  • 1

    ખૂબ થકવવું.

  • 2

    મરણતોલ કરી નાંખવું.