સાહેબશાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાહેબશાઈ

વિશેષણ

  • 1

    સાહેબી ભરેલું; સાહેબશાહીવાળું.