સિક્કો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સિક્કો મારવો

  • 1

    મહોર કે છાપ પાડવી.

  • 2

    કામ સફળપણે પાર પાડવું.