સિકંદર (ચડતો) હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સિકંદર (ચડતો) હોવો

  • 1

    નસીબની અનુકૂળતા હોવી.