સિગ્લોસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સિગ્લોસ

પુંલિંગ

  • 1

    ઈરાનનો ૮૬ ગ્રેનના તોલનો ચાંદીનો મુખ્ય સિક્કો (સિ.).