સિતારો પાંશરો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સિતારો પાંશરો હોવો

  • 1

    ભાગ્ય અનુકૂળ હોવું.