સિતોત્તેર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સિતોત્તેર

વિશેષણ

  • 1

    સિત્તેર વત્તા સાત.

સિતોત્તેર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સિતોત્તેર

પુંલિંગ

  • 1

    સિતોત્તેરનો આંકડો કે સંખ્યા; '૭૭'.