સિદ્ધસંકલ્પ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સિદ્ધસંકલ્પ

વિશેષણ

  • 1

    જેના સંકલ્પમાત્રથી કાર્ય સિદ્ધ થાય એવું.