સિદ્ધાંતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સિદ્ધાંતી

વિશેષણ

 • 1

  સિદ્ધાંત રજૂ કે સમર્થન કરનારું; સિદ્ધાંતવાદી.

 • 2

  શાસ્ત્રના તત્ત્વને માનનારું.

પુંલિંગ

 • 1

  સિદ્ધાંત રજૂ કે સમર્થન કરનારું; સિદ્ધાંતવાદી.

 • 2

  શાસ્ત્રના તત્ત્વને માનનારું.