સિરતાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સિરતાજ

પુંલિંગ

  • 1

    મુગટ.

  • 2

    લાક્ષણિક મુરબ્બી.

  • 3

    સરદાર; અગ્રણી.