સિરસ્તેદારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સિરસ્તેદારી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શિરસ્તેદારી; શિરસ્તેદારનું કામ કે પદ.