સિલક મેળવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સિલક મેળવવી

  • 1

    હાથ પરની રોકડ હિસાબ પ્રમાણે છે કે કેમ તે તપાસવું.