સિલસિલાબંધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સિલસિલાબંધ

વિશેષણ

  • 1

    અનુક્રમ પ્રમાણેનું.

  • 2

    સળંગ.

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    અનુક્રમ પ્રમાણે; એક પછી એક.