સિવિલસર્વિસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સિવિલસર્વિસ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આઈ. સી. એસ. કહેવાતી ઊંચા અમલદારોની નોકરી.