સિંહનું બચ્ચું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સિંહનું બચ્ચું

  • 1

    બહાદુર–મર્દ.