સીતાનાં વીતવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સીતાનાં વીતવાં

  • 1

    (સ્ત્રીને માથે) ઉપરાઉપરી સંકટ આવવાં.