સીધી રીતે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સીધી રીતે

  • 1

    આડાઈ કર્યા વિના.

  • 2

    સીધા વ્યવહારથી–નરમાશથી.