સીધો જવાબ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સીધો જવાબ

  • 1

    ઉડાઉ નહિ તેવો નિષ્કપટ જવાબ.