સીધું જોખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સીધું જોખવું

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક માર મારવો.